OM ‘Cykling utan ålder’

Vi drömmer om en värld där vi genom aktivt medborgarskap skapar livsglädje hos våra äldre medborgare och ger dem möjligheten att förbli en aktiv del av samhället och vår närmiljö. Därigenom bygger vi broar mellan generationer vilket främjar tillit och respekt, något vi tror ligger till grund ett gott socialt samhällsklimat.